Paieška
KOMIKSO ANATOMIJA
Atgal į sąrašą
Superherojai ir superžmonės: ieškant Nyčės antžmogio "Stebėtojų lygoje"
2016-05-27

Vertė: T. Kovaliovas

NYČĖ - SUPER, ŽMOGAU

Frydricho Nyčės (1844-1900) "Štai taip Zaratustra kalbėjo" surdirgino mano vaizduotę savo revoliucionieriškomis idėjomis, kai pirmą kartą perskaičiau knygą, būdamas jauno amžiaus. Valios-galiai, amžino pasikartojimo ir visų vertybių perkainojimo koncepcijos pakeitė mano požiūrį į, na, viską. Bet Nyčės žavingiausia, labiausiai intriguojanti ir labiausiai varginanti koncepcija buvo "antžmogis", Ubermensch, asmuo, gebantis atlikti žygdarbius nesuvokiamus paprastam mirtingajam.

Zaratustra - ne, ne superpiktadarys, bet tiesioginis Nyčės pranašiškas oratorius knygoje - apibūdina Antžmogį herojiškomis, jeigu ne superherojiškomis, sąlygomis:

"Aš mokau jums Antžmogį. Žmogų reikia įveikti. Ką jūs padarėte, kad jį įveiktumėte?
Antžmogis yra pasaulio prasmė.
Štai, aš esu žaibo šauklys ir debesų rūstybė; bet šį žaibą vadinu Antžmogiu."

Perskaitęs "Štai taip Zaratustra kalbėjo", aš norėjau būti Antžmogiu, taip kaip ankstesniais metais norėjau būti "Žmogumi-voru". Bet iškilo svari problema: Zaratustra tiesiogiai nepaaiškina, kas yra Antžmogis, net nebandoma apibūdinti, kaip Antžmogis atrodo. Kai kurie šiuolaikiniai komentatoriai mano, kad terminas reiškia "didžius" istorijos veikėjus, kuriais Nyčė žavėjosi, pvz. Napoleonas. Kiti mato Antžmogį kaip bet ką, kas įveikė tai, ką Nyčė vadino kaltės ir apmaudo "vergų morale".

Nors Alanas Mūras nėra nyčininkas, nėra abejonių, kad jis buvo susipažinęs su filosofo darbu; jo įtaka jaučiama visame "Stebėtojų lygos" komikse. Todėl ir siūlau remtis šia grafine novele, kad pademonstruočiau savo Antžmogio interpretaciją. Aš maždaug numarinau savo norą tapti "superžmogumi", bet jūs patys turėsite nuspręsti, ar verta siekti tokių aukštų tikslų.

DIEVAS MIRĘS, IR JIS AMERIKIETIS

Nyčės filosofija kyla iš jo garsaus teiginio, kad "Dievas yra miręs". Savaime suprantama, Nyčė neturėjo to omenyje tiesiogiai, kad buvo Dievas ir dabar jo nėra. Turima galvoje tai, kad mirė tikėjimo galia, kuri palaikė tikėjimo klimatą. Mokslui paaiškinant vis daugiau ir daugiau fizinio pasaulio - ypač įskaitant gyvenimo prigimtį ir vystymąsi - Dievui lieka vis mažiau ir mažiau vietos. Mokslas galbūt palieka vietos beasmeniam agentui po visatos atsiradimo, bet asmeniško, rūpestingo Dievo, kuris dalyvauja žmonijos reikaluose, idėja tiesiog daugiau nėra tokia patraukli kaip anksčiau. Dievo mirtis palieka tuštumą moralės ir vertybių realybėse: mes daugiau neturime objektyvios moralės vertės ar tvarkos ir pražasties pasaulyje.

Roršachas gali papasakoti mums, koks bauginantis šis prospektas:

"Pažvelgiau į dangų per dūmus, persunktus žmogiškais riebalais, bet Dievo ten nebuvo. Šalta, dūsinanti tamsa tęsiasi amžinybę, ir mes esame vieni. Gyvename savo gyvenimus, neturėdami geresnio pasirinkimo. Sugalvosime priežastį vėliau. Gimę iš niekio, auginame vaikus pagal savo požiūrį, mirštame niekyje. Tik tiek. Egzistencija yra atsitiktinė. Neturinti jokio paterno, nepaisant mūsų vaizduotės, kai spoksome į ją per ilgai. Jokios prasmės, išskyrus tą, kurią primetame. Nuosaikus pasaulis nėra įtakojamas neaiškių, metafizinių jėgų. Ne Dievas žudo vaikus. Ne likimas, kuris juos paskerdžia, ar fatuumas, kuris juos sušeria šunims. Tai mes. Tik mes."

Šis požiūris, kad gyvenimas yra, iš esmės, beprasmiškas, vadinamas nihilizmu. Ir troškimas rasti priešnuodį nihilizmui, be grįžimo prie objektyvios moralės konformistiškos saviapgaulės, motyvavo Nyčės filosofiją. Jo Antžmogio koncepcija turi būti suprasta kaip šio viso projekto dalis. Tuo pačiu laiku, dialogas tarp tokių naivaus, juodai-baltos moralės charakterių kaip Naktinis Pelėdžius ir tokių ciniško nihilizmo charakterių kaip Komediantas pasako daug ką apie "Stebėtojų lygos" potekstę.

UBER - TAI UBERMENSCH?

Taigi, mes turime pirmą eskizą apie tai, ką reiškia būti Antžmogiu: be baimės žvelgti į beprasmybės bedugnę. Ir prisipažinkime: kiek iš mūsų gali, iš tikro, tai padaryti? Kai kurie iš mūsų užsimerkia ir užsidengia ausis viskam, kas pastoja kelią mūsų įsitikinimams. Kiti pripažįsta, kad tikėjimas Dievu nėra racionaliai pateisinamas, bet, nepaisant to, lieka įsikibę pusžalio tikėjimo, be jokios kitos priežasties, išskyrus tos, kad jiems tai atneša malonumo. Visgi, kiti atsisako savo tikėjimo Dievu, bet išlaiko Dievo-formos vietą savo makaulėse, kurią jie užpildo lygiagrečiai nepateisinamu įsitikinimu kitu objektyvios moralės pamatu, kaip sekuliarus humanizmas. Kontrastingai, Antžmogis ne tik pasipriešina moraliniai tuštumai visa jėga, jis, iš tiesų, ją tvirtina!

Taigi, ar Antžmogis yra kaip Komediantas, amoralus (be moralės), besidžiaugiantis savo paties pačiais destruktyviausiais ir anti-socialiausiais impulsais? Ne, bet šis nesusipratimas yra pakankamai natūralus, kai Nyčė sulygina savo idealą su tokiais, kaip Cezarė Borgia.

Nyčė matė Antžmogį ne nihilizmo apoteozėje, bet labiau nihilizmo kitoje pusėje. Pamąstykite apie Zaratustros parabolę "Trys metamorfozės", kurioje dvasia pirma tampa kupranugariu, tuomet liūtu, ir pagaliau vaiku. Kupranugaris reprezentuoja lygmenį, kuriame priimamos vertybes rimtai ir tvirtai už jų stovima. Liūtas reprezentuoja nihilistą, kuris atmeta ir maištauja prieš vertybes, kurias anksčiau laikė brangiomis. Bet liūtas yra tik žingsnis nuo vaiko, kuris kuria naujas vertybes. Naujų vertybių kūryba yra šios progresijos pabaiga ir tikslas.

Taigi, Antžmogis yra naujų vertybių kūrėjas. Bet ką tai reiškia? Dėl mūsų tikslų čia, vertybės gali reikšti moralines taisykles ("Niekada nežudyk"), taipogi veiksmus ir kokybes, laikomus turinčius vertę. Šia antra prasme, tuomet, sąžiningumas ir lojalumas gali būti vertybėmis (abu yra pavyzdžiai, kuriuos pats Nyčė cituoja). Šios rūšies vertybės gali būti sąlyginai vadinamos dorybėmis. Bet mes galime laikyti vertybėmis ir kitus dalykus, ne tik dorybes: galime vertinti laisvę ir komfortą, pavyzdžiui. Argumentacijoje Marse, Lauri turi perkalbėti Džoną, kad žmogiškoji gyvybė turi vertę (kas yra svarbi Nyčės tematika). Taigi, vertybių kūrimas galėtų reikšti žmogaus elgesio taisyklių kūrybą ar laikyti tam tikrus dalykus, kuriuos verta populiarinti ir saugoti. Iš šių, Nyčė buvo susirūpinęs labausiai pastaruoju. Be abejonės, jis atmetė moralę ta forma, kad "To negalima daryti", kaip skurdinančią ir gyvenimą-neigiančią. Vietoj to, jis tikėjosi, kad senojo Dievo mirtis gali palikti vietos teigiamoms vertybėms, naujiems būdams, kurie padaro gyvenimą vertą gyventi.

Kaip traktuoti šį dalyką? Mes negalime žvelgti į savo egzistuojančių vertybių prigimtį, ieškodami pagalbos, nes jos buvo sukurtos religiniame arba kitaip metafiziniame kontekste. Mes nenorime paprasčiausiai atkartoti praeities klaidų, sukurdami naujas įstatymų lentas, kurių pagrindai yra ne mažiau patikimi, negu tų, kurie yra netoli žlugimo proceso. Norint įveikti nihilizmą, mes turime sukurti vertybes be pagrindų, vertybes, kurios yra laisvai pasirinktos iš vidaus, vietoj to, kad būtų prievartos būdu įteigtos iš išorės. Kaip teigė Roršachas, mes privalome "įrašyti [savo] pačių dizainą šiame moraliai tuščiame pasaulyje". Žinoma, mes negalime paprasčiausiai pateikti vertybes arbitraliai - aš negaliu staigiai toleruoti tokių vertybių kaip mikčiojimas ar smurtas prieš gyvūnus. Vietoj to, vertybės, kurias mes kuriame, turi būti patrauklios, jeigu ne kitiems, tai bent jau patiems sau.

Nyčė akivaizdžiai manė, kad mes kuriame vertybes kurdami save. Ir kurti save, Nyčė manė, tai daug daugiau, negu tiesiog vardo pasirinkimas ir sąjunginė ikona, kaip kiekvienas iš Mūro superherojų charakterių darė. Vietoj to, Nyčė skelbė pasišventimą tam tikram gyvenimo būdui.

Be abejo, sveikas protas sako, kad egzistuoja sąryšis tarp vertybių kūrybos ir savęs kūrybos. Jeigu mes žvelgiame į vertybę integraliai ir su įsitikinimu, vietoj to, kad vien tik apie ją kalbėtume, tuomet mes turime gyventi ją. Mes privalome jai leisti paliesti mūsų gyvenimus taip, kad sujungtume ją su mūsų mintimis, veiksmais ir požiūriais.

NYČĖS METODAS

Deja, Nyčė neturėjo žingsnis-po-žingsnio gido, kaip kurti save - jeigu taip būtų, jis būtų galėjęs paleisti jį į rinką, kaip Ozymandijas padarė su "Veidto Metodu" - bet Nyčė pateikė mums kelias pastabas. Antžmogio tema, Zaratustra teigia: "Aš dėsčiau jiems viską apie savęs kūrybą ir tobulinimą, dailinimą ir pernešimą kartu į Vieną, kas žmoguje yra fragmentiška ir slapta ir tarsi baisi nelaimė". Tai iššaukia pasažą iš Nyčės ankstesnės knygos "Linksmasis mokslas", kurioje jis kalbėjo apie "stiliaus suteikimą":

"Vienas daiktas yra reikalingas. "Stiliaus suteikimas" savo charakteriui - didis ir retas menas! Jis yra praktikuojamas tų, kurie mato savo pačių natūros stiprybes ir silpnybes, ir tuomet interpretuoja juos kaip artistinį planą tol, kol viskas atrodo kaip menas ir priežastis, ir netgi silpnybė daro įspūdį akiai. Čia milžiniška antrosios natūros masė buvo pridėta; čia originalios natūros dalis buvo pašalinta: abu dėl ilgos praktikos ir dieninio darbo... Galų gale, kai darbas baigtas, tampa akivaizdu, kaip vieno skonio nuoširdumas įtakojo ir formavo viską, didelį ir mažą. Ar šis skonis buvo geras ar blogas, mažiau svarbu, negu vienas tiki, jeigu tai tik būtų vienas skonis!"

Jeigu mums bus leista sugretinti šiuos pasažus kartu, skamba taip, kad Antžmogis yra tas, kuris apsiėmė save kaip projektą ir treniravo savo protą ir kūną kaip vieną harmoningą ir integruotą vienetą. Kitur, Nyčė kalbėjo apie "dominuojančią mintį" ar "vyraujančią idėją", motyvuojančią kūrėją, kuri rezonuoja artimai su "vienu skoniu", minėtu anksčiau. Jeigu mes suprantame "vyraujančią idėją" kaip tą, kuri valdo vieno charakterio rekonstrukciją, ir mes identifikuojame ją su vertybe (ar vertybėmis), kurias vienas sukuria, tuomet Antžmogis yra asmuo, kuris kuria vertybę, organizuodamas savo charakterį koherentišku būdu aplink šią vertybę, padarydami ją formuojančiu principu jo ar jos gyvenime.

Taigi, ar Nyčė galvoje turėjo kažką kaip Roršachas, be draugų ir pomėgių, vienmintiškai persekiojančiu savo tikslą, nepaisant nieko kitko? Nemanau. Nyčės idealas buvo tas, kuris turėjo "visas galingas, akivaizdžiai prieštaringas dovanas ir jausmus - bet tokiu būdu, kad jie ėjo išvien kaip dvi kojos". Tai yra, jis turėjo omenyje asmenį su talentų ir pomėgių pliuralizmu, bet kuris juos kontroliavo, tam, kad asmuo galėtų sufokusuoti savo laiką ir energiją konkrečia kryptimi, vietoj to, kad būtų traukiamas į visas kryptis.

Nyčė akivaizdžiai manė, kad mes negalime laikyti gyvenimo vertingu, jeigu mes nesuteikiame jam kažkokios prasmės. Be Dievo, kuris galėtų primesti prasmę iš išorės, mes privalome sukurti šią prasmę patys sau. Bet jeigu ši prasmė būtų pakankamai galinga, kad palaikytų gyvybę, ji gali atsirasti tik iš pasišventimo savo pačių asmens projekto. Kažkas, kas tai sugeba, atstovauja kaip tam tikros vertybės ar gyvenimo būdo pavyzdys, ir gali įkvėpti kitus, taip "suteikdamas prasmę pasauliui".

Interviu metu, Adrianas Veidtas teigia: "Pritaikydami tai, ką išmokstame, ir sutvarkydami savo mintis intelektualiniu būdu, galime pasiekti beveik viską". Nejaugi tai tiesa? Ar jūs ar aš galime tapti Antžmogiu? Ar reikia tam tikro ypatingo asmens? Nyčė akivaizdžiai tikėjo pastaruoju, teigdamas: "Dar niekada nebuvo Antžmogio". Bet galbūt tai yra tikslas, kurio verta siekti.

KAS STEBI ANTŽMOGĮ?

Mes dabar turime šiokią tokią idėją apie tai, ka Nyčė vadino Antžmogiu, ir kodėl jis laikė koncepciją tokia svarbia. Apsiginklavę šiomis žiniomis, mes galime pažvelgti į "Stebėtojų lygos" personažus ir įsitikinti, ar kuris jų gali būti palaikytas Nyčės idealu. Mes apribosime šią diskusiją charakteriais, kurių asmenybės ir praeitis yra pakankamai gerai išvystyti istorijoje: abu Naktiniai Pelėdžiai (Hollis Mason ir Dan Dreiberg), Komediantas (Edward Blake), Roršachas (Walter Kovacs), Ozymandijas (Adrian Veidt), Dr. Manhetenas (Jon Osterman), ir abu Šilkiniai Spektrai (Sally ir Laurie Juspeczyk). Egzistuoja labai įdomūs pasakojimai apie Drugiažmogį ir Kapitoną Metropolį, bet kadangi Mūras nesiteikė papasakoti jų, mes jų neaptarsime.

Kaip pastebėjome, kuriant save neužtenka vien susigalvoti vardą ir užsidėti kostiumą. Holisas Meisonas, pavyzdžiui, pasirodo taip, Roršacho žodžiais tariant, "kaip paprastas žmogus kostiume". Jo autobiografija, iš pirmo žvilgsnio, rodo, kad jis tapo superherojumi todėl, kad "tai buvo smagu ir todėl, kad taip reikėjo, ir todėl, kad aš, velniai rautų, taip nusprendžiau". Tiesą sakant, kadangi jis jau dirbo policininku, tai atrodo, kaip egzistuojančios personos ištęsimas, o ne nauja persona. Meisono autobiografija taip pat sako, kad jis niekada rimtai nekvestionavo savo vertybių ar įsitikinimų; vietoj to, jo kaukėti nuotykiai buvo motyvuoti dalinai dėl jo paprastos religinės moralės, kurią jis perėmė iš savo senelio. Galiausiai, kostiumo užsimetimas buvo imitacijos aktas; kaip jis teigia, "apsirengimas kostiumu ir kaimynystės sauga tapo tam tikra mada". Aiškiai, pirmas Naktinis Pelėdžius nepatenkina jokių Antžmogio kriterijų.

Antrasis Naktinis Pelėdžius yra daugiau psichologiškai kompleksiškas charakteris, negu jo pirmtakas. Nors jis pristato save kaip turčių, kuris apsiėmė avantiūra daugiau iš nuobodulio, negu ko kitko, egzistuoja stiprus jausmas, kad jo kostiumuota persona reiškė jam tam tikrą savi-realizaciją. Mes matome Dreibergą kaip gana impotentišką individą, ir tiesiogiai ir perkeltinai, kol jis vėl neapsivelka kostiumo VII skyriuje. Jeigu pirmasis Naktinis Pelėdžius buvo daugmaž tas pats žmogus kostiume ir be jo, antrasis Naktinis Pelėdžius atrodo labiau savimi kostiume, negu iš jo. Dvejojantis ir savimi-abejojantis kaip Danas Dreibergas, jis yra pasitikintis ir sumanus kaip Naktinis Pelėdžius. Kas padaro šį charakterį labiausiai įdomiu, visgi, yra ir tai, kas nutolina jį nuo Antžmogio idealo, save-sukūrusio individo, kuris disciplinavo save į harmoningą vienį.

Taip yra todėl, kad Dreibergo superherojaus karjera atrodo esanti susieta su jo švelniai apčiuopiama seksualine represija. Tai akivaizdu iš seksualiai įkrautos atmosferos kovoje prieš plėšikus III skyriuje, iš sapno VII skyriuje, ir jo gebėjimo įveikti savo impotenciją, užsiimant seksu kostiume (taip pat VII skyriuje), kur jis pirmą kartą pripažįsta ryšį tarp sekso ir jo superherojaus veiklos. Nors aiškiai nėra nieko pražūtingo dėl seksualumo iš Nyčės perspektyvos, faktas, kurio Dreibergas nesupranta, ir net neįsisąmonina, yra tai, kad šis asmenybės aspektas priverčia jį nepatvirtinti visų standartų, reikalaujamų iš Antžmogio.

Sali Juspeczyk pradeda nusikaltimų-prevencijos karjerą dėl savanaudiškų tikslų tam, kad išreklamuotų savo modelio karjerą. Todėl jos superherojiškas identitetas yra ne tiek persona, kiek poza. Sali duktė, Lori, kontrastingai, niekuomet nesirinko superherojės karjeros pati. Vietoj to, ją pastūme į tai jos motina, kuri lengva širdimi atsisakė jos, kai Kyno Aktas dar kartą padarė vigilantizmą nelegaliu. Akivaizdžiai, net Šilkinis Spektras nėra rimtas kandidatas į Antžmogio poziciją.

Lori tėvas, Komediantas, visgi, pateikia daug įdomesnią bylą. Nors Bleikas galėjo susikurti save pagal brutalaus, beprasmio pasaulio vaizdą, jo poza kaip komedianto, galų gale, padaro jį nesugebantį patvirtinti nieko. Bleiko juokas yra pašaipus, kuris juodina, o ne švenčia, savo subjektyvų turinį. (Čia mąstykite apie skirtumą tarp juoko su ir juoko iš.) Nors jis susidūrė su nihilizmu, jam nepavyksta jo įveikti. Tai motyvuoja jo kostiumuotojo karjerą: nesugebantis kurti, jis, vietoj to, patiria malonumą iš naikinimo, ir buvimas superherojumi suteikia jam licenciją tai daryti.

IR TUOMET LIKO TRYS...

Tai palieka mums Roršachą, Dr. Manheteną ir Ozymandiją. Kiekvienam iš šių charakterių, egzistuoja tam tikri požymiai, leidžiantys manyti, kad jie galėtų pasiekti Antžmogio idealą. Paimkime Roršachą. Daugiau negu kiti iš charakterių, jis pažvelgė į nihilizmo bedugnę ir buvo jos transformuotas. Kas be ko, jis turbūt yra labiausiai pasišventęs savo superherojaus personai, matantis ją kaip "tikrąjį aš", o Kovaksą kaip jos "kaukę". Niekas jam nėra tiek svarbu, kiek jo darbas: "Egzistuoja gėris ir egzistuoja blogis, ir blogis privalo būti nubaustas. Net prieš Armagedoną, aš niekuomet nesileisiu į kompromisus." Ar Roršachas galėtų būti Antžmogis?

Nemanau. Kaip minėjau anksčiau, Roršachas primena labiau maniakinį auto-destruktyvumą, negu harmoningą visumą, kuri charakterizuoja Antžmogį. Taip pat trikdo tai, kad Roršachas kalba apie gėrį ir blogį, kai jis vienur tvirtina, jog šis pasaulis yra "morališkai tuščias". Atrodo, kad Roršachas, visgi, nėra pakankamai stiprus, kad pažvelgtų tiesiai į mirusio Dievo akis. Žvelgimas į bedugnę vien tik priverčia jį labiau griebtis konservatyvių vertybių, nepaisant fakto, kad jis daugiau neturi joms privilegijų. Tai yra akivaizdu visos knygos metu, ko kulminacija yra primygtinumas atskleisti Ozymandijo apgaulę ir, tuo pačiu, anuliuoti visą gėrį, kurį jis atliko, dėl paprasčiausios priežasties, kad "blogis privalo būti nubaustas". Kol Komediantas lieka užstrigęs liūtiškame nihilizme, Roršachas grįžta atgal iš liūto į kupranugarį. Roršachas ne tvirtina, jis neigia. Ir todėl egzistuoja tam tikras pagiežos elementas jo moralėje, kai jis sako: "Visų jų sekso ir žudynių susikaupęs purvas užputos iki jų juosmens ir visos kekšės ir politikai pažvelgs viršun ir sušuks: ’Išgelbėkit mus!’ Ir aš pažvelgsiu žemyn ir sušnabždėsiu: ’Ne.’" Galbūt tai yra tikroji priežastis, kodėl Roršachas atsisako padėti Veidtui išgelbėti pasaulį - nes jis jo nekenčia.

Taigi, kaip dėl Dr. Manheteno? Jis kuria save kone tiesiogine prasme, negu kiti charakteriai, kai jis atstato savo kūną po to, kai yra dezintegruotas avarijoje, kuri suteikia jam jo galias. Ir kontrastingai su Roršachu, jis matomai atsisako tikėjimo objektyviomis vertybėmis, teigdamas, jog "gyvenimas ir mirtis yra nesukaitomos abstrakcijos". Bet nors Dr. Manhetenas yra pats galingiausias charakteris "Stebėtojų lygoje", jis yra paradoksiškai pats nevaisingiausias. Jo prigimtis glūdi ne pasirinkime, bet avarijoje. Suinteresuotas vien tik moksliniu darbu, jis leidžiasi būti kontroliuojamas kitų. "Laikraštis vadina mane kovotoju prieš nusikaltimą, todėl Pentagonas teigia, kad aš privalau kovoti prieš nusikaltimą." Vėliau jis įsikiša į Vietnamą, į konfliktą, kuris jo visai nedomina, vėl dėl vyriausybinio dekreto. Ir jo unikali laiko perspektyva pabalnoja jį fatalizmu, kuris išsemia visą jo motyvaciją iš gyvenimo. Niekad tikrai nesirinkdamas nieko, jis gana tiesmukiškai tiesiog "atlieka veiksmus". Reiškia, jis nėra nei kūrybingas, nei gyvenimą-tvirtinantis.

Galų gale, Džonas (pagaliau!) ištrūksta iš savo komfortabilumo, patvirtindamas žmogaus gyvenimo vertingumą savo argumente su Lori Marse ir pasirinkdamas padėti Veidto sąmokslui, nužudydamas Roršachą - jo pirmas iš tikro ryžtingas veiksmas nuo tada, kai jis tapo Dr. Manhetenu. Ilgai netrukus, jis palieka istoriją, ir Žemę, planuodamas pats sukurti žmogišką gyvybę. Tai daug žada, bet kurti gyvybę dieviškomis galiomis yra vis tiek šiek tiek kitaip, negu būti Antžmogiu, kuris kuria gyvenimo kelią ir tvirtina jį, nepaisant visų moralinių limitų. Manau, kad mes galime pasistengti labiau.

Ir taip mes pasiekiame Ozymandiją. Jokia superherojų epopėja nėra baigta be blogio genijaus. Ir su trikdančiu originalumu, Mūras pristato mums blogio genijų, kuris tuo pačiu metu yra vienas iš herojų. Labiau negu kiti iš charakterių, Veidtas sąmoningai patraukia savęs kūrybos keliu. Jo išskirtinis intelektas apdovanoja jį likimo pojūčiu, bet nepateikdamas konkretaus tikslo. Jis pradeda nuo visų savo turtų atsisakymo, kad galėtų pradėti nuo nulio. Tuomet jis keliauja per Europą ir Aziją, įgydamas žinias ir įgūdžius, ir vėliau ištreniruoja save kaip ekstraordinarų sportininką. Iš visų charakterių, jis išduoda stipriausią impresiją, kad išskulptavo savo kūną ir protą pagal "meninį planą". Jis net sukuria ir paleidžia į rinką Veidto Metodą kaip priemonę. Nors neaišku, ar jis pripažįsta Dievo mirtį, bet įvykdydamas masinių žudynių aktą tam, kad pasiektų tai, ką mato kaip didesnį gėrį, jis be abejonės pateikia save kaip "anapus gėrio ir blogio". Nors Ozymandijas prezentuoja savo milžinišką schemą altruistiškomis sąlygomis, neįmanoma neįžvelgti jo žodžiuose ir veiksmuose tam tikro megalomanijos lygio, ypač kai jis palygina save su Aleksandru ir Ramziu II. Jo kūrybinis aktas nėra vien savęs kūryba, bet viso pasaulio tvarkos kūryba; tai darydamas, jis be abejonės gali būti apibūdintas kaip "prasmę suteikiantis pasauliui".

AR TURIME LAIMĖTOJĄ?

Iš visų charakterių "Stebėtojų lygoje", Ozymandijas yra arčiausiai Nyčės Antžmogio, bet net čia panašumas nėra užbaigtas. Nors įvykdydamas masines žudynes jis matomai atitrūksta nuo konvencinės moralės, jo veiksmai paprasčiausiai laikosi utilitarizmo, kuris tvirtina, kad "tikslas pateisina priemones". Nepaisant to, manau, kad Ozymandijas yra artima aproksimacija to, ką Nyčė turėjo galvoje Antžmogio koncepcija.

Įdomu pastebėti, kad charakteris, kuris labiausiai artimas Nyčės idealui, taip pat yra veikalo piktadarys. Bet nors Ozymandijas yra masinis žmogžudys, jis nėra konvencinis piktadarys, ir daugelis charakterių, kurie sužino apie jo planą, priima, jeigu ne pritaria, jam. Mūras, visgi, yra pasakęs, kad piratų istorijos, pristatytos "Stebėtojų lygos" viduje, protagonistas yra būdas reprezentuoti Veidtą. Jeigu tai tiesa, tuomet šio bevardžio charakterio nuolydis į žudynes ir beprotystę gali būti laikomas kaip Veidto veiksmų komentaras, kas yra sugestija to, jog Mūras ne visai pritaria ar patvirtina juos.

Mums nereikia, visgi, sutikti su Mūro vertinimu. Nei mums reikia susivienyti su Nyče, kuris matė Antžmogį kaip teigiamą dalyką. Ar Antžmogis yra idealas, vertas aspiracijos, ar pavojingas amoralus monstras, yra kažkas, ką kiekvienas iš mūsų privalome nuspręsti patys.

Atgal į sąrašą

Komentarai
Puslapiai:

Pridėti komentarą
Vardas: El. paštas:
32*2?
    
Komiksai.com pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.
Komiksai.com 2003 - 2019    El. paštas @    Visos teisės saugomos.
Visa medžiaga, tiek grafinė tiek tekstinė, kuri buvo šiame tinklapyje panaudota nesuderinus su jų autoriais, tarnauja tik komiksų idėjos populiarinimui. Panaudoti kūriniai yra teisėtų autorių nuosavybė.